IMBRAn Offshore tai Navigan FSR-O

Offshore-luokan vene on yksi tai useampirunkoinen radio- ohjattava kilpavene. Veneen tulisi muistuttaa
mahdollisimman paljon oikeita avomeriluokkien offshore- kilpaveneitä. Ohjaamo voi olla katettu tai
avomallinen. Avomallilla tarkoitetaan esim. avo-ohjamolla varustettua kilpavenemallia.  Avonaista
venettä jossa käyttömoottori ja pakoputkistot ovat vapaasti näkyvissä ei hyväksytä.

2007 voimaan tullut Navigan sääntöuudistus antaa veneen rakenteelle ja ulkonäölle melko vapaat kädet.
Uusi sääntö ei varsinaisesti määrittele veneen ulkonäköä tai tyyppiäkään sen tarkemmin, ainoastaan
vetojärjestelmän tulee olla alla mainitun mukainen. IMBRAN rakennesääntö noudattaa melko pitkälle Navigan sääntöjä.


Rata-ajoon suunnitellut F1 ratakatit ( OTA) eivät  ole hyväksyttyjä runkotyyppejä.
O-veneen vetolaitteet, potkurin ripustus ja peräsin on sijoitettava veneen peräpeiliin veneen ulko-puolelle.
Potkurin tai potkureiden on oltava  pintapotkuri. Potkuriakselin vetolinjan on oltava vedenpinnan suuntainen
veneen kulkiessa täydellä nopeudella.

Luokat

Offshore 3,5    - polttomoottori (t) kuutiotilavuus enintään 3,5 ccm
Offshore 7,5    - polttomoottori (t) kuutiotilavuus 3,6- 7,5 ccm
Offshore 15     - polttomoottori (t) kuutiotilavuus 7,6- 15 ccm
Offshore 27     - polttomoottori (t) kuutiotilavuus 15,1- 27 ccm
FSR-O 35          - polttomoottori (t) kuutiotilavuus 27,1- 35 ccm,

Kolmessa pienimmässä  luokassa käytetään hehkutulppamoottoreita, polttoaineena vapaa metanoli/
risiiniöljy/ nitrometaaniseos . Offshore 27 ja Navigan FSR-O 35 luokan veneiden moottoreiden (moottoreiden) on oltava sytytystulpalla varustettuja ( kipinäsytytysmoottoreita ), polttoaineena bensiini, oktaaniluku vapaa.       Yleisesti käytetyin on 95 okt. ”Green” pienmoottoribensiini+ sopiva 2- tahtiöljy.

Kilpailut

Ajorata on sama kuin polttomoottori Hydroilla ajettava ovaali. Kuten hydro veneetkin niin O- veneet kiertävät    rataa aina myötäpäivään.  Kilpailurata voi olla myöskin vapaamuotoinen, kuitenkin niin että ajosuunta on aina
myötäpäivään.
Kilpailun kulku ratamuodosta riippumatta pitäisi olla aina samankaltainen. Yleensä ajetaan ennalta ilmoitettu
määrä eriä 3- 5 kpl. Kunkin erän pituus on esim 7- 8 minuuttia. (Navigan erä on 8 min)
Ajetuista eristä jätetään yleensä huonoin erä huomioimatta. Esim. neljästä ajetusta huomioidaan 3 parasta,
5 ajetusta neljä jne. Ennen kilpailun alkua on kussakin kilpailussa noudatettava käytäntö ilmoitettava
kilpailijoille ennen kilpailujen alkua.
Kilpailu käynnistyy, samoin kuin Hydro- luokissa 2 min valmistautumisajalla, jonka kuluessa veneet voidaan
käynnistää ja laskea ajoradalle. Kahden minuutin umpeuduttua tulisi kaikkien kilpailuun osallistuvien
veneiden kiertää kilpailurataa. Seuraavan 30 sekunnin aikana ei uusia veneitä enää saa laskea veteen.
Lähtö tapahtuu lentävänä, parhaat lähtijät sovittavat saapumisensa lähtösuoralle juuri tuon viimeisen 30
sekunnin umpeutuessa.
Vene tai veneet jotka ylittävät lähtölinjan enneaikaisesti saavat hyväksytyn lähdön vasta seuraavalla
kierroksella.

Uuden säännön mukaan voi vene, jota ei ole saatu käynnistettyä viimeisen 30 sekunnin aikana, lähteä
”varikolta”, kun hyväksytty lähtö muille veneille on tapahtunut.

 Kun kaikki kilpailussa mukana olevat veneet ovat saaneet hyväksytyn lähdön, lasketaan jokaiselle veneelle
ajetut kierrokset. Ajoajan päättyessä eniten hyväksyttyjä kierroksia ajanut on erän voittaja. Tasakierroksilla
sijan ratkaisee maaliintulojärjestys. Järjestäjä mittaa ajoajan päätyttyä jokaisen veneen viipymisen radalla;
mitä pienemmät sekunnit, sen parempi sijoitus.
Hydrojen tuloslaskennasta poiketen, jokainen ajettu hyväksytty kierros parhaista eristä lasketaan mukaan
lopputuloksiin. Lopputulos on siis: esim 3 parhaan erän yhteenlasketut kierrokset ja myös yhteenlasketut
sekunnit.